Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Od kada se pojavio, ZAGOR je bio jedan od najitanijih i najtraenijih likova iz sveta Stripa.

  Lunov Magnus Strip:   Svi Brojevi

  4   7   10   17   21   22   29   39   40   42   43   45   46   57   58   61   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   93   94   95   96   97   98   99   100   115   116   119   120   123   124   127

 

GLAVNA STRANA

4. Blago ,Crvene planine'
7. Zarobljenici ,Crvene vetice'
10. Pukovnikova podvala
17. Morske hijene
21. Akt nasilja
22. Odluujui udarac
29. Hiljadu zamki
39. Letei manijak
40. Zarobljenici Roksa
42. Zagonetni dvojnik
43. Robovi rudnika
78. Okrutni Runok


99. Zagor pria
100. Gospodar Darkvuda

127. Plava ,Zvezda'

Naslovne I
Naslovne IIPoster

     

     

Ako postoje vae primedbe ili miljenja kojima elite neto da dopunite ili korigujete,
to moete da poaljete na sledeu internet adresu:

vukonik@gmail.com

Za sve koji posvete svoju panju ovom sajtu, pozdrav od autora:

NIKO