Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Od kada se pojavio na prostorima bivše Yu., ZAGOR je bio jedan od najčitanijih i najtraženijih likova iz sveta Stripa.
Njegova popularnost bila je zasluga brojnih autora, koji su osmislili njegove avanture.

     

     

  Spisak svih strana objavljeni pod naslovom (br. 29) 'Hiljadu zamki':

 
 

  Prvi broj originala izašao je jula 1965 godine, a ponovljen je juna 1986 godine.
  Scenario je uradio: Gvido Nolita, a Crtež: Galieno Feri

  Mala grupa lovaca nalazi se na prelazu granice. Ovo je mesto gde meksički kormilar koji se zove Čiko ima sukob sa Reganom (James Regan). On je u savezu sa otpadnicima, a to su ratoborni Delavare Indijanci, koje predvodi obesni poglavica (sakem) Kanoksen. Drugovi Čika su masakrirani od strane Indijanaca, ali meksikanac je spašen zahvaljujući hrabrom i veštom čoveku, čija odeća je slikovita. Sa njim će Čiko postati nerazdvojni prijatelj, a to je: Zagor, gospodar Darkvuda!
  U originalnom broju koji je prelazio sto strana, (tu praksu su posle više godina obimnijih izdanja, umanjili kod kod svih izdavača), postoji podnaslov "Zaseda u šumi", koji je kasnije bio jedan od naslova nekog umanjenog izdanja.

  Prvi broj originalnog izdanja sa u kome je glavni lik bio Za-gor Te-nej (Duh sa sekirom) izlazio je u striscia (kaiš) formatu. Kasnije kada je ovaj lik stekao određenu popularnost prešlo se na drugačiji oblik i format u kojem su izlazili novi naslovi. Zanimljivo je da se u prvom broju glavni lik pojavljuje tek na dvanaestoj strani. Čiko je inače bio prvi lik koji se pojavio u ovoj priči. Njegovo ponašanje i delovanje u celoj priči je bilo skoro ravnopravno kao i lik heroja koji je oličen kroz lik Zagora. Čiko ga više puta spašava i pored svih nevolja u koje je zapao, on se kroz njih provlači na bolji način nego što je to kasnije prikazano, kada je njegov lik uglavnom prikazan kao predmet sa kojim se izvodi karikiranje kako bi se od publike izazvao određeni nivo smeha. Nekada je to bilo dobro urađeno, ali često je to urađeno na takav način da je to bez potrebe oduzimalo veći broj stranica određene priče koja je inače imala obiman broj strana.
  Početak crtanja Zagora pokazuje uigrivanje sa kojim je F. Galieno kreirao ovaj lik. Postoji mnogo primera koji razlikuju početne crteže u odnosu na one kasnije. Jedan od tih detalja je u prikazu gde je moguće primetiti da Zagor na svom pojasu nosi veći (lovački) nož, onda kada je prikazan ili crtan s leđa. Ovo je bitan detalj kada se sagledaju sledeći naslovi koji su izlazili mnogo vremena kasnije. U njima Zagor na svom pojasu nije imao prikazan nož, no u trenucima kad mu je on bio potreban, nož se na neki način stvorio u njegovim rukama. Bilo je objašnjenja za to, kao što je neka rečenica u kojoj se naslućuje da mu je nož bio u jednoj od čizama. Ili nekoj od drugih priča objašnjenje za nož jeste da mu se on nalazio na leđima. Zamislite takav detalj da u tankoj majici na svojim leđima imate veći nož, a da se on ni na koji način ne primećuje.
  Ipak ovakvi detalji nisu umanjili popularnost koju je Zagor vremenom sticao, a verovatno uzrast publike nije bio na tom nivou koji je mogao da primećuje takve ili slične detalje. No vremenom ta publika je stasala tako da to može sve više primećuje. Ono što je glavna odlika prvih priča je da su one izlazeći u kaiš formatu morale imati dinamiku koja će da stalno iznova da privlači publiku. Zbog toga je ova priča i pored određenih propusta bila veoma zanimljiva jer je dosta dinamična i avantura se ne završava na nekoliko strana, već se prelazi iz jedne u drugu, a pri tome se održava kotinuitet priče. Ovo je privlačilo pažnju u velikoj meri, tako da je raslo interesovanje za svaku novu epizodu. Bitno je bilo da se početku uspostavi ritam koji je postao zanimljiv, sve ostalo je postalo istorija!

     

 Bilo je dosta izdavača koji su stavljali različite naslovne strane za prvi broj stripa koji je izašao sa likom Zagora. Tako su vreme i sredina u kojoj se objavljuje određeni broj, imali uticaja na izgled naslovne strane. Zato prvi brojevi koji su izašli na prostorima bivše Yu., imali su naslovnice koje su bile precrtane od originala. To se vidi u naslovu ,Hiljadu zamki', ali i u njihovom ponovljenom izdanju sa brojevima 454 i 455, da bi kasnije isti naslov bio štampan i u velikom formatu.

Spisak svih stranica koje su objavljene pod naslovom (br. 29) 'Hiljadu zamki':

   

Hiljadu zamki

Pozdrav od autora:   NIKO

vukonik@gmail.com