Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A - G O R   T E - N E J

G O S P O D A R   D A R K V U D A

 

  Broj 55 izaao je januara 1970, a reprint je bio jula 1970 godine.
  Zagor pria

  Tekst i scenario: Gvido Nolita
  Crtei i naslov: Galieno Feri

  Bio je sumoran kini dan. iko je pokuao da sredi kolibu, ali u tom poslu je naao sliku - portret. Zagor da bi svog prijatelja umirio zbog ljutitog tona sa kojim je reagovao na sliku, morao je da govori o svojoj prolosti.

  Zagor je iveo sa svojim ocem i majkom u kolibi na reci pored njene bistre vode. No, jednog dana, jo dok je on bio deak, porodicu Vilding napali su Abenaki Indijanci, iji predvodnik je bio beli ovek, Salomon Kinski (ili u LMS-u, Kenki)...

   

 

Zagor Pria - Sve strane

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98

  Broj 56 izdat je februara 1970, a reprint je bio avgusta 1970 godine.

Sve strane iz brojeva 99 i 100. LMS-a;
'Zagor pria' i 'Gospodar Darkvuda'

  Tekst i scenario: Gvido Nolita
  Crtei: Feri Galijeno - Franco Donateli
  Naslov: Feri Galijeno

  Zagor nastavlja svoju priu. Vondering (lutalica Fitzy) Fici, bogati trgovac, napustio je Boston i ostavio sve da bi iveo u umi gde sree malog Patrika. Deak uz njega odrasta, ali ne moe ugasiti svoju e za osvetom. Posle vie godina u jednom mestu, oni nailaze da se sa uvaavanjem pominje ima Kinski. To je bio trenutak za poetak osvete. Meu mnogo indijanaca, ubijen je Salomon Kinski, koji je bio odgovoran za smrt njegovih roditelja. Ipak pred smrt Kinski otkriva Patriku ono to e zauvek promeniti njegov ivot...

  U originalnom broju: Do stranice 68, kraj ove avanture (Nolita - Feri). Na strani 69 do 98, "Bez milosti" (Nolita - Donateli).