Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Broj 5 izašao je Novembra 1965, a ponovljen je oktobra 1986 godine.
  Scenario i crtež: Galieno Feri

  Olaf Botegoski je fizički radnik koji mnogo liči na Zagora. Kleber je ispod brade tog radnika prepoznao sličnost i odlučio da to iskoristi na podmukao način. On je uspeo da ga nagovori da sarađuje sa njim. Otada Botegoski je u opakom savezu sa njim. Botegoski zamenjuje Zagora i počini krađu plata za garnizon u regionu. Zbog toga biva okrivljen Duh sa sekirom. Sumnja se završava neobičnim dvobojem Zagor protiv Zagora! Ništa manje dramatična je borba koja sledi, kada se Duh sa sekirom mora sukobiti sa besnim medvedom kome nalog daje Ciganin Paulo Sarosi!

  U originalnom broju: Na stranama 3 do 58, okončana je predhodna avantura. Na stranici 59 do 112, "Zagonetni dvojnik" na stranici. 112, "Tajna nestalih ljudi."

,Zagonetni dvojnik' je naslov koji je objavljen u LMS-u, a to je manji deo koji je postojao i u originalnom izdanju. Ovaj naslov podrazumeva dvojnika koji je zamenio Zagora da bi počinio pljačku. Njega niko ne razlikuje, pa ni Čiko koji je njegov stalni saputnik. Možda bi mnogo bolje bilo da su prvo prikazane one scene gde se prerušeni Olaf nalazi u kolibi iz močvare i čini mnoge greške koje su nelogične. Tek kasnije je trebalo da sledi razrešenje te misterije. No kako je to bila među prvima priča koju je osmislio Feri, ne samo da je bilo takvih propusta, no priča je otkrivala ono što je trebalo ostati za kasnije kako bi privukla pažnju da se nastavi čitanje.
  Broj 42 koji je objavljen u LMS-u je imao veći broj strana, za razliku od Z.S-e broj 475, gde je ova priča ponovljena. Tako se avantura sa dvojnikom (posle 72 strane), nastavlja pričom o prepredenom ciganinu i medvedu koga on koristi da bi maskirao svoje zločine zarad pljačke bogatih ljudi ili onih za koje on misli da su bogati. Tako je uleteo i u zamku u kojoj je glavni akter bio Čiko prerušen u Indijskog bogataša. Budući da su ovo među prvim avanture koje su objavljene mora se preći preko dosta naivnih elemenata koji se provlače u prikazu na ovim stranama.

   

   

Zagonetni dvojnik

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126