Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Zagor broj 43 (original): Seminole
  Prvo izdanje je bilo Januara 1969, a ponovljeno decembra 1989 godine.
  Tekst i scenario: Gvido Nolita - Crteži: Galieno Feri / Franco Donateli
  Naslov: Galieno Feri

  U Floridi, se vodi žestoka borba između američkih vojnika i Seminola. Indijance predvodi vešt i lukavi poglavica Manetola. General Vilkoks izgleda kao da je spreman napraviti ugovor sa Manetolom. Za to se oslanja na Zagora i Čika koji njegov predlog i poruku mira treba da prenesu poglavici Seminola. Putovanje u močvari je dosta tragično, ali Zagor uspeva da ubedi Manetolu u poruku mira. No to nije bilo ono što je zaista planirao Pukovnik Vilkoks...

  U originalnom broju: Na stranama 3 - 19, se završila prethodna avantura (Nolita - Feri). Na stranama 19 - 98, "Na Floridi" (Nolita - Donateli).

  Zagor broj 44 (original): Osvetnici
  Prvo izdanje je bilo februara 1969, a ponovljeno januara 1990 godine.
  Tekst i scenario: Gvido Nolita - Crtež: Franco Donateli
  Naslov: Galieno Feri

  General Vilkoks baca svoju masku! Izigrani Zagor dovodi Manetolu između zidina tvrđave samo zato da bi ga mogli uhapsiti. Smatraju da će bez njega, moći da slome snagu Seminola i da će ih konačno ukrotiti. Pukovnik će takođe Zagora i Čika zatvoriti u ćeliju, ali oni uspevaju da pobegnu prilikom njihovog transporta. Tada Zogor ima jedini cilj, kako da oslobodi Manetolu...

  Broj 10 u izdanju LMS-a, ,Pukovnikova podvala' je naslov koji je sa brojem strana obuhvatio više od dva broja u originalnom izdanju. To su bili brojevi 43 i 44, ali se završava u broju 45 gde je prvih 15 strana bilo zauzeto za kraj ove priče. Nakon toga se nastavlja sledeća priča pod naslovom ,Satko', koja inače nikada nije objavljena u ovim starijim serijama. Sa velikim brojem strana LMS je nadmašio originalna izdanja, tako da je teško naći neki primerak ovog broja, a to je i bilo pravo vreme za slična objavljivanja.
  Sa ovako velikim brojem strana LMS je svakako zadržao pažnju publike, a to je još više bilo izraženo ako je lik bio zanimljiv, a Zagor je u to vreme tek sticao svoje poklonike. Priča je zanimljiva, dinamična i kao takva navodila je čitaoce da sa nestrpljenjem dočekaju svaki naredni broj sa istim likom. Mada ima i propusta kao što je nekoliko strana u kojima Čiko vadi nož ispod majice Zagora. To je nelogično jer sličan predmet bi se lako uočio ispod tesne majice kakvu nosi glavni lik. No to u ono vreme niko nije uzimao u analiziranje kao što je to sada slučaj, posle toliko vremena. Zato za ukupni dojam ove priče ostaje onaj utisak koji je ona mogla imati u ono vreme. A tada se moglo reći da je priča zanimljiva, sa solidnim crtežom i kao takva se održala u sećanjima.

Sve strane iz broja 10. LMS-a, koji je objavljen pod naslovom;
'Pukovnikova podvala':

 

   

Pukovnikova podvala