Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Lunov magnus strip je najpre imao veliki format, da bi posle nekoliko brojeva nastavio sa velikim brojem stranica. Time je ovo izdanje moglo svakoga da zadivi, sve dok se to nije promenilo (smanjilo) nakon nekog vremena. Ipak ostaje za divljenje veliki broj stranica na kojima je izdat broj 7 i broj 10 u LMS-u. To se odnosi i na avanture Zagora koje su u tim brojevima imale najveći obim stranica.

  Zagor i Čiko ispraćaju svoga starog prijatelja Dankana na put preko Atlantika. Nešto kasnije, oni su zauzeli mesta u jednoj maloj krčmi nedaleko od doka. Gužva koje vlada u krčmi bila je prilika za ponudu koju kapetan Nilsen nudi prisutnima. Ostajući bez svoja dva mornara on je prisutnima morao da ponudi veliku platu da postanu članovi njegove posade. No to je kod većine prisutnih uglavnom izazvalo podsmeh. Ne mogavši da pronađe dva nova mornara na miran način, kapetan pribegava drugim metodama.
  U skoro praznoj krčmi vodila se ogorčena borba za dva nova mornara. Zagor i Čiko, na kraju ipak postaju članovi posade kapetana Nilsena na brodu ,Crvena Veštica' i kreću u dugu i neizvesnu avanturu.

  Zagor broj 42 (originalno izdanje): Čudovište iz lagune

  Prvo izdanje je bilo decembra 1968, mada počinje sa brojem 41 u novembru 1968, a ponovljeno Novembra 1989 godine.
  Tekst i scenario: Gvido Nolita - Crtež i naslov: Galieno Feri

  Prisilno ukrcani na brod ,Crvena Veštica', nemilosrdni kapetan broda Nilsen, prisiljava Zagora i Čika da plove morima severno od Bahamskog arhipelaga. Engleski naučnik-prirodnjak želi da stigne na vulkansko ostrvo nazvano Mala Afrika, gde živi redak primerak bube Pisum Alatum. Oni će naći ovog insekta, ali će naći i vulkanske erupcije, neprijateljske urođenike i divovsku hobotnicu, sa kojom će se Zagor suočiti licem u lice...

  *Prva Zagorova avantura na moru.
  S obzirom na veliki broj strana jasno je da u originalu ova priča obuhvata više brojeva. Priča počinje u broju 41, pod naslovom ,Pobeda' (nad Helingenom koji se po drugi put pojavljuje). Strane od 23 do 98 su objedinjene pod naslovom ,Crvena veštica'. Sledeći broj 42 je ceo bio u ovoj priči, da pi se ona završila u broju 43. U ovom broju od stranice 3 do 19, je kraj ove avanture (Nolita - Feri). A na stranama 19 do 98, nastavlja se pričom "Avantura u Floridi" (Nolita - Donateli), a sve je objedinjeno u naslovu ,Seminole'. Ova priča je bila sledeća u LMS-u prevedena kao ,Pukovnikova prevara'.

  Epizoda Zagora koja je dobra u svakom pogledu - zanimljiva, uzbudljiva i nepredviljiva avantura puna humora sa zanimljivim likovima. Jača strana ove priče i scenarija je što izgleda da iznenađenjima nema kraja. Nolita svaku scenu nadmašuje narednom, tako da je ovo naslov koji ne prestaje iznenađivati do samog kraja. Kad sve izgleda jasno, Nolita ubacuje još jedan detalj, često komični. Takav je i rasplet.
  Zagorov konačni sukob sa kapetanom Nilsenom je scena koja ostaje u sećanju. U jednoj od tih scena, na brodu koji tone, posle obračuna sa kapetanom, vidi se Zagorovo izmoreno i napaćeno lice, posle čega sledi “Sve je gotovo…Fuj”. Zatim Zagor baca u more bisere zbog kojih su mnogi izgubili živote. Uzbudljive su Zagorove borbe sa raznim morskim nemanima…

  Kod ove epizode uvod je kraći nego što je to slučaj u Zagoru. Zato nema odugovlačenja, uskače se u akciju dosta brzo. Kod prvog velikog Zagorovog putovanja brodom Nolita i Feri su postigli vrhunac. Feri je usavršio svoj crtež, iako to još uvek nije potpuno crtež iz ,klasičnog' razdoblja. No ni ovaj ništa ne zaostaje, jer je prilično detaljan.

Sve strane iz broja 7. LMS-a, koji je objavljen pod naslovom;
'Zarobljenici "Crvene veštice"':

   

 

Zarobljenici 'Crvene Veštice'