Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Broj 35 (orig.) izdat je maja 1968. godine, a ponovljen je aprila 1989.
  Ucenjivači

  Priča i scenario: Gvido Nolita
  Crteži: Feri Galijeno i Franco Bignoti - Naslov: Feri Galijeno

  ,Jezersko krzno' je Kompanija iz Čikaga koju predvodi general Blov, ali on ne dopušta konkurenciju. Zapravo on želi kontrolu trgovine krznom na celom području između jezera Mičigen i Eri. Da bi se rešio udruženja lovaca, sebični Blov otima sina njihovog vođe Hari Kelera. Sledi potraga, koja Zagora, Čika i Kelera odvodi van Darkvuda, i odvodi ih sve do metropole Čikaga...

  U originalnom broju: Na strani 3 - 7, kraj prethodne avanture (Nolita - Feri). Na strani 7 - 98, "Ucenjivači" (Nolita - Bignoti).

  Broj 36 izdat je juna 1969. godine, a ponovljen je maja 1989.
  Sam protiv svih

  Priča i scenario: Gvido Nolita
  Crteži: Feri Galijeno i Franco Bignoti - Naslov: Feri Galijeno

  Čikago je metropola za Zagora, Čika i Kelera. Šef policije, Grebit, mnogo je korumpiran, ucenjen i plaćen od generala Blova, pa se Zagor takođe bori i protiv policije. Ali, uz pomoć Grofa od Lapalete, koji je po izgledu gospodin, ali ima vešte prste kao lopov, za ono što je potrebno...

Sve strane iz broja 21 - 22. LMS-a, koji su objavljeni pod naslovom:
'Akt nasilja' i 'Odlučujući udarac':

 

   

Akt nasilja

Broj 37 izdat je jula 1968. godine, a ponovljen je juna 1989.
  Izazov

  Priča i scenario: Gvido Nolita
  Crteži: Feri Galijeno i F. Bignoti / Franco Donateli - Naslov: Feri Galijeno

  Krug se zateže oko generala Blova. Zagor je sa dokumentima koja je oteo od generala, prisilio šefa policije Grebita da podnese ostavku.
  Grof je otkrio gde drže Kelerovog sina kao taoca. Zagor ga je oslobodio upuštajući se u borbu ,Sam protiv svih'. Nakon velikog preskakivanja u naručju sa sinom Kelera, potera kreće za njima. AIi sada se suočavaju na terenu koji je prilagođen Gospodaru Darkvuda: To je veliki park u Čikagu!

  U ovom broju: Na strani 3 - 56, kraj avanture (Nolita / Bignoti). Na stranici 57 - 98, "Dezerteri" (Nolita / Donateli).

   

Poslednji izazov (Or. 37)