Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Zagor broj 24 (original): Morske Hijene
  Prvo izdanje je bilo Juna 1967, a ponovljeno maja 1988 godine.
  Tekst i scenario: Gvido Nolita - Crtež i naslovna: Galieno Feri

  Džef Nikols, prijatelj Zagora je očajan. On mora na prevaru da otme Čika kako bi Zagor krenuo u potragu za svedokom ubistva za koje je optužen Džefov brat. Tedi je nepravedno optužen, a jedina osoba i svedok koji ga može osloboditi optužbe je nestao. Ta nestala osoba je glavom i brčićima Diging (kopač) Bil, nespretni tragač za blagom! No da bi Bila dovukao na sud, Zagor će morati preći kilometre i kilometre neistraženih prostora. U nastojanju da dovede svedoka odbrane, Duh sa sekirom sreće bandu okorelih razbojnika koji se ponašaju kao "Morske hijene", koji na podmukao način uzrokuju stradanje pomoraca.

  U originalnom izdanju broj 23 je poslednje izdanje sa 132 stranice (uključuje i naslovnu stranu). Od broja 24 Zagor je stanjen na 100 stranica (uključuje i naslovnu), odnosno na broj stranica koji se još uvek održava.
  U originalu broj 23, na stranama 95 do 130 počinje priča ,Morske Hijene' pod naslovom ,Alarm u Darkvudu'. Sledi ceo broj 24 koji je sa smanjenim brojem strana u odnosu na predhodne. Cela priča se završava u broju 25 koji je sa naslovom ,Trag'.

  Broj 25 može ukratko ovako biti predstavljen:
  Postoji trka sa vremenom u potrazi Diging Bilom. Dan za proces protiv Tedi Nikolsa se približava! Zagor, Čico i smušeni kopač moraju se suočiti sa kanibalima oličenim kroz indijance Nantikokes. Na kraju, Diging Bil naizgled nalazi blago kapetana Kida, ali kada pogleda u sanduk, on pada ispred njega iznenađen onim što je ugledao!
  U ovom broju, do stranice 62, kraj ove avanture. Na strani 63 do 91, je "Neprijatelj u seni", sa pojavom profesora Adolfa Veribada, koji je konstruisao ,Ameliju'. U istom broju sledi i početak priče (strane 92-98) gde je nepravedno optužen za pljačku i ubistvo ogromni ,Little Baby', inače umetnik koji nastupa u cirkusu.

Sve strane iz broja 17. LMS-a, koji je objavljen pod naslovom 'Morske hijene':

   

 

Morske hijene