Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

Naslov:Vrata straha
Broj: Originalni broj 16 sa nazivom ,i padroni del fueco' (Vlasnici vatre - Vrata straha), u LMS-u broj 78. objavljen je kao; ,Okrutni Runok'.

Original Zagor broj 16 izašao je novembra 1966, a ponovljen je septembra 1987 godine.
  Vlasnici vatre - Vrata straha

  Priča i scenario: Gvido Nolita
  Crteži: Feri Galijeno   Naslov: Feri Galijeno

  Osujetivši plan za puč što je spremao Badi Foks (Buddy Fox) zvani ,Lisica', Zagor se namerio protiv vlasnika vile, za koga se ovaj lopov lažno predstavlja.
  Nakon toga je Zagor pomogao doktoru koji zarobljenik indijanaca. Džim Galovej, je zarobljenik Foksa i poglavice ,Crvene ruke', koji su bili primorani da to urade. A upornost sa kojom oni žele da ga zadrže, utiče na odluku koji je doktor doneo...
  Zbog greške koju je učinio Čiko, Zagor i njegov kanu kreću kroz tamne dubine do ,Vrata straha'! Tako su se oni našli u dolini, gde ono što zatiču kao da se stalo na doba paleolita. No tamo miroljubivim plemenom Tutelosa dominiraju Visaki (Wasaki), koji znaju tajnu održavanja vatre!

  Prepuštajući da Čiko vodi kanu Zagor kasno shvata da su promašili skretanje. Vodena struja je povukla njihov kanu i oni mimo svoje volje moraju da prođu kroz ,Vrata straha'. Nakon što su prošli kroz njih, oni stižu u prijatnu dolinu koja izgleda pitomo. No ako dolina izgleda pitomo, to se ne bi moglo reći za ljude koji žive u njoj...

  Jedna od onih prvih epizoda u kojima se pokušava napraviti priča na osnovu neobičnih mesta, događaja ili ljudi. To je urađeno dosta naivno, no i pored toga ova priča je kasnije bila uvod za ponovni susret u dolini iza ,Vrata straha'. Tako je ova priča posle mnogo godina, bila osnova za to da se Čiko podseća na svoje davne i daleke pretke u naslovu ,Čiko pračovek'.

  Ova priča je u Z. Seriji u broju 28 objavljena kao kratki Zagor u dodatku. To je tada bila jednostavna pričica sa lošim upisom teksta. Zagor i Čiko sa kanuom slučajno prođu tokom reke koja teče kroz tunel nazvan "Vrata pakla". Nakon toga oni dospevaju kod plemena koja ne znaju za vatru.
  Ovaj dodatak je tada bio po nekom redosledu koji se nije uvek poštovao. Tako je prvi broj Zagora ZS. br. 13 bio bez desetine strana važnih za kraj priče. Sledi broj 17, ,Klark Siti' koji nema originalnu naslovnu stranu i skraćen je za više strana. Potom sledi broj 21, sa naslovom ,Kuća užasa' koji nema prve stane kao uvod priče. Zatim sledi broj 28, ,Blago u jazbini dabrova', gde je Zagor bio dodatak, a sledi se neki redosled sa brojem 30, pod naslovom ,Specijalna misija'. Ovaj broj ima naslovnu stranu koja je proizvoljno postavljena, od nekog ko se učio da je naslika. Trebalo je da prođe neko vreme da bi izdavači uvideli greške koje su pokušali da izbegnu, no one su se i kasnije ponavljale iako je bilo stotine brojeva koji su kasnije izašli.

  U originalnom broju: na stranama do 73, kraj ranije avanture (,Čelični čovek'). Na stranama od 73 do 122, "Vrata straha". Na stranama 122 do 130, "Specijalna misija".

 

   

Vlasnici vatre - Vrata straha - Okrutni Runok
Preuzimanje svih strana

Sledeći broj 17 je priča sa naslovom: Specijalna misija (Smrtna kazna).