Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Kako je (u ono vreme) vestern bio cenjen, to su i priče sa tom temom bile veoma zastupljene. Kada je izdat broj 17 u Zlatnoj seriji, već je postojao niz brojeva koji nisu odstupali od te ideje. Očigledno je i ova priča smatrana za vestern priču, a ona to i jeste, pa je zbog toga naslovna strana preuzeta iz serije o Teksu, koji je bio prepoznatljivi lik u tom žanru.
  U ovom izdanju priča je uskraćena za mnoge strane, a to se vidi i na kraju koga i nema, jer se sve završava begom iz jazbine razbojnika. Pri tom niko od njih nije uhvaćen niti je predat na suđenje za zločine koje su počinili. Slično je bilo urađeno i sa brojem 13.

  Prvo izdanje originala bilo je oktobra 1967, a ponovljeno septembra 1988 godine.
  Zagor broj 28: Klark Siti
  Tekst i scenario: Gvido Nolita / Cesare Melonceli
  Crteži: Galieno Feri / Franco Bignoti - Naslov: Galieno Feri

  Jednoki Džek i njegov ortak Hapi Lu koriste balon Barona Ikarovo pero za otimanje dragocene krune čuvane u Casa del Cielo, koja se nalazi u pustinji na visokom vrhu. Dva siromašna i naivna monaha, Jasmine i Serafino, otkrivaju pretnju za samostan i zle namere koje imaju došljaci! No oni nisu sami i doček koji su lopovi imali na vrhu, njih je veoma iznenadio...

  Zagor i Čiko se pridružuju lutajućim zabavljačima da bi se probili u Klark Siti, mesto nazvano po vođi razbojnika. To je nepristupačno mesto u planinama, koje nudi utočište većoj družini propalica koja je van zakona.

  U originalnom broju: na strani 3 do 61, završila se prethodna avantura (Nolita / Feri). Na strani 61 do 98, počinje "Klark Siti" (Melonceli - Bignoti).

  U zlatnoj seriji nikada nije objavljen uvodni deo za Klark Siti, odnosno cela predhodna avantura. A naslovna strana koje je tada postojala, nema veze sa radnjom koja se dešava na stranama ovog broja. Ni crtež nije bio izgrađen u odnosu na ono što je kasnije radio Bignoti. Zašto je ova avantura objavljena a ne ona predhodna, koja je po mnogo čemu bolja, ne vredi tumačiti jer je mnogo vremena prošlo iza toga doba. U svakom slučaju bolje bi bilo da je ova epizoda preskočena, no ono što je bilo tek sada se može ispraviti kada se sagleda i uvodni deo.

   

Klark siti (Uvod)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 

Klark siti

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81