Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Prvi naslov u zlatnoj seriji u kome se pojavljuje Zagor bio je broj 13 (sretan broj).
  "Nasilje u Darkvudu" je tada izdat kao nedovršena priča. Tek mnogo godina kasnije bilo je moguće videti kraj te priče, ali u izdanju iz Hrvatske koje nema neke veze sa zlatnom serijom.

  Nasilje u darkvudu

  *Prvi strip Zagor koji je objavljen na prostorima bivše Jugoslavije, 13.09.1968. godine.
  *Radila se cenzura u prevodu, tako da Zagor nije ,duh' nego je "čovek sa sekirom".

  Nasilje u Darkvudu kao prva epizoda u Z. S. svrstava se u stare kultne epizode. Kasnije se ova epizoda nikad nije ponavljala (osim strip razonoda, koji je bio malo zapažen) iako je priča dobra, pa je iz tog razloga postojalo uslova za to. U svom prvom izdanju radilo se veliko skraćivanje broja stranica, pa su čitaoci ostali uskraćeni za rasplet i kraj priče. Kako su u S. Z. od prvog broja počeli sa brojem strana od 128, izgleda da je bilo previše da objave strip na preko 180 strana. Uz to nisu hteli da prva epizoda ide u nastavcima. No moglo je biti i drugih razloga...

  Zagorove rane epizode su bile drugačije, zato što tada teme kao ratovi sa indijancima nisu bile hiljadu puta viđene u stripu, pa su zbog toga i bile zanimljive. Kasnije je to postalo dosadno zbog čestih ponavljanja. ,Nasilje u Darkvudu' je Dnevnikov prevod naslova umesto originalnog Rat. No kao prvi broj (naslov) on je ostao upamćen i to izgleda kao dobar izbor. Sama epizoda zaslužuje solidne ocene, jer priča je dobra, naravno ako se računa cela priča sa krajem.

  Specijalni odred Crni vuci sa njihovim komandantom Krausom kreće u odmazdu protiv indijanaca, ali pri tom uništavaju sve pred sobom, ubijaju i žene i decu, a nagrada im je plen od pljačke. Na čelu vojske nalazi se kapetan Hovard (Howard) kome su indijanci oteli sina i on dopušta akciju Crnih vukova. Ali Zagor pokušava prvo da reši situaciju na svoj način i Hovard mu daje rok. Ipak taj rok se ne poštuje i rat je neizbežan.
  Situacija se menja kada Zagor otrkije da indijanci nisu oteli Hovardovog sina. U otmicu je umešan neko ko želi da izazove rat i izvuče korist iz toga. Rasplet je delom bio neočekivan a Zagor je bio potučen u dvoboju sa Krausom...
  Ova epizoda sadrži one klasične elemente iz serijala i predstavlja uvod u objavljivanje Zagora na ovim prostorima, a zna se kakvu je popularnost on kasnije stekao.

Spisak svih stranica objavljeni u Z.S broj 13;
sa dodatkom u kome se nalazi i kraj cele priče:

  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127

Begunac

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55

           
Nasilje u Darkvudu

Nastavak i kraj priče koji počinje u broju 13, trebalo je čekati dosta vremena. Tako da je tek u Hrvatskom izdanju bilo moguće da se vidi kraj ,Crnih vukova'.

   
Begunac

Za sve koji posete ove stranice, pozdrav od autora sajta:

NIKO   vukonik@gmail.com