Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R Specijal

Z A G O R

  Specijal broj 9 izašao je aprila 1997 godine.
  Anđeo smrti

  Priča i scenario: Mauro Boseli
  Crtež: Maurizio Doti - Naslovna: Galieno Feri

  Onaj koji sebe naziva Propovednik (preacher), je verski fanatik koji želi da istrebi sve one koje smatra da su nevernici. A ko je više bogohulan od momka koga indijanci zovu ,Tim čista srca', koji je mladi prijatelj Zagora. Zato što on tvrdi da je video Kiki Manitua, boga Indijanaca, za propovednika Tim je sluga Sotone i mora umreti!

  Dodatak specijala broj 9.
  Baron Ikarovo Pero

  Priča: Moreno Buratini
  Crtež i naslovna: F. Galijeno

  Velika nagrada očekuje barona Ikarovo Pero: jer se sprema za takmičenjene u mestu Runvile. Njegov najveći rival je, baron Adolf Von Rot. Sa pet hiljada dolara, od nagrade Ikarovo Pero bio bi u mogućnosti da pomogne mladom Zahariju, koji će iz prinude biti njegov asistent. No, nagrada je velika, pa je takođe privukla i sumnjive likove koji izgledaju kao opasni trio bandita. No u njihovoj nameri biće dosta pojava koje će ih navesti da se povuku...

  Nakon godinu dana izašao je sledeći specijal, ali je vremenska razlika koja je prikazana u ovom broju daleko veća. ,Tim čisto srce' u ovom broju je odrastao mladić koji se mora boriti za svoju ljubav. Nesreća koja se okomila na pleme Creja iz koga je mlada ,Srna' ne dolazi sama. Ona ima svoga saputnika, kome je oličenje propovednik. Njega prate ćutljivi uroni sa kojima je počinjen zločin nad mladim indijankama. Mrska osveta stiže nedužne trgovce koji prevoze robu brodom, a od te osvete izmiče jedino Majk (Mike), kome je u pomoć naišao Tim čisto srce.
  Ova priča izgleda kao običan vestern, ali ga od toga izdvaja glavni negativni lik propovednika. Njegovo ponašanje i motiv zbog kojih je činio zločine i mnoge podlosti prikazani su kao da proističu iz njegovih religioznih ubeđenja. No to je samo izgovor za njegov fanatizam koji je motiv i opravdanje za počinjena (ne)dela. Po tome ova priča može naizgled da ima psihološki elemenat koji ipak nije stavljen u prvi plan, već je sklonjen u stranu. Sličnost ove priče je velika u odnosu na Maxi izdanje broj 3, pod naslovom ,Čovek sa crnom maskom', koji izlazi nekih pet godina kasnije. Jedina razlika postoji u tome što je specijal broj 9 znatno bolje urađen kao priča, za kojom ni crtež ne zaostaje. Zbog toga priča i nije nešto više od vesterna koji se po ko zna koji put ponavlja, zato što je to ipak vreme ili doba u kome je radnja smeštena.

 

   

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159