Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Specijal broj 10 (original) izašao je aprila 1998 godine.

  Vitezovi Grala

  Priča: Moreno Buratini - Crtež i naslov: Feri Galijeno

  Oni su došli iz daleka, da bi našli gde je utočište njihovog blaga. Oni su Vitezovi Templara, koje je progonila Crkva. Neki od njih su isplovili iz luke La Rochelle 1307 godine i našli su utočište u zemljama Mandana. Samozvani Veliki Majstor Rosencrantz koji se predstavio kao profesor, morao je da otme Ki-Noah, suprugu Gospodina Boa Vindam, da bi mu mogli reći gdje je blago templara.
  Zarobljavajući Zagorove prijatelje lorda Boa Vindama i Ki–noah, on kreće da ih oslobodi. Nastaje jurenje po Darkvudu i još jedna potraga za blagom. No, osim zlata i srebra, tu je i legendarni Sveti gral...

  *Prvi (i posljednji?) Zagorov susret sa spominjanjem svetog grala, kao i vitezova Templara.
  *Spominjanje nekih istorijskih činjenica, o proterivanju vitezova Templara.
  *Podsećanje na ranije susrete u epizodama: ZS broj 769/770, 772/773 "Opklada za strah", i broj 873/874 "Neumoljivi Zagor".
  *Prikazuje Zagora koga podučava majka kad je bio mali. To objašnjava kako Zagor, uprkos tome što je odrastao u šumi, ima dovoljno znanje o nekim opštim stvarima.

  Posle lošeg i neuspelog Specijala broj 9. ("Anđeo smrti") sa užasnim Dotijevim crtežom, trebalo je uraditi nešto novo, tako da je specijal broj 10 to ponudio. Lakše je bilo smestiti još jednu od brojnih teorija o gralu u Ameriku, nego Zagora prebaciti u Evropu. Pošto je gral neiscrpna tema i nudi bezbroj mogućnosti u stvaranju novih teorija i Duh sa sekirom morao je bar jednom da se sretne sa pomenom svetog pehara. Buratini je u nekoj meri uspeo u zamislima u ovom specijalu.

  Ovo je priča koja sigurno ostaje u sećanju, uključuje istorijske činjenice, neke legende, kao i nešto simbolike. Da bi sve još uverljivije izgledalo uključeni su u priču Indijanci Mandani, lord Bo Vindam, Ki-noah i stari Rus Bezukof, pa je tako na stranu Zagora i Čika bilo još nekoliko saboraca. No kao i uvek kad se radi o gralu, sveti pehar je glavna ličnost u ovoj priči. Zagor je tu stalno prisutan, ali nije osnovna tema. Pažnju stalno odvlači mogući pronalazak grala, pa je Zagor povremeno sporedan.
  Posle spominjanja grala na početku priče i ekspedicije koja na čelu sa Zagorom kreće u potragu, izgleda kao da je sve rečeno. Za očekivati je bilo da će Zagor kao junak, pronaći pehar iz koga je Isus pio na posljednjoj večeri. No Buratini je ostavio Zagora po strani. Uvođenjem u akciju ribara Persija uveden je malo u svet stare engleske istorije i legendarnog kralja Artura sa njegovim vitezovima okruglog stola. Pričom o Persifalu, kralju ribara, gralu… Može se reći da je Percy odlično uklopljen lik u započetu temu. Njegova pojava sigurno ostavlja utisak i daje viši nivo za ovaj specijal.

  Dotakavši se poznate teme Buratini je uvod prikazao kroz Zagorovo (dobro) sećanje iz detinjstva i priče njegove majke. U ovoj avanturi Zagor nije samo čovek iz šume nego govori kao poznavalac legendi o Arturu. No da se ne bi radikalno izmenila predstava od Duhu sa sekirom on govori da je to malo, ipak je sve što zna. Simbolika je ono što je neizbežno za zaplet u ovim temama. A Buratini se još jednom iskazao na delu kada je izmenio Zagorov nastup. Akcija na obali posle odlaska velikog meštra sa vitezovima u kamenu kulu na sredini jezera možda je iznenađenje. Od Zagora ranije se očekivalo nešto drugo, ali promena autora učinila je i promenu u ponašanju i karakteru likova. Kraj donosi dvostruku simboliku: gral ne može pronaći niko sa lošim namerama, kao i saznanje o postojanju stalnog čuvara. On će se ponovo u slučaju potrebe, zajedno sa gralom sjedinjeni na višem nivou postojanja i pojaviti u svetu, te tako biti spremni u borbi protiv zla.
  Možda bi uvod izgledao bolje da je prikazano iskrcavanjem Templara na američku obalu u srednjem veku, zatim opipljivija predstava grala i tajanstvenija atmosfera. Buratini je ovako ponudio samo svoju verziju o gralu. To nije loše urađeno, ali moglo je biti sa boljim detaljima gde je manje realnosti, a više fantastike. Tema nudi i uvek će da nudi mnogo više mogućnosti. Na kraju i Feri je na nivou zadatka, jer dobro je nacrtao vitezove.

   

Vitezovi Grala

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128