Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Broj 9 je izašao Marta 1969, a reprint je bio Februara 1987 godine.
  Indijanski zakon

  Tekst i scenario: Gianluigi Boneli
  Crteži i naslov: Galieno Feri

  Kroz Crnu močvaru odjekuje dijaboličan smeh. To se smeje Jaska veštica, a njen smeh, među narod ,Gavranova' uzrokuje širenje straha. Pleme Gavrana je zabrinuto. Moćna veštica Jaska drži pleme u šaci pomoću svoje vladavine terora! Pomoćnik joj je izolovani mali Orik. Jaska želi da plemenskog poglavicu zameni njen sin, Dugi nož. Zašto to čini, to je njena čudna tajna koju će Zagor saznati?
  Na poziv poglavice Gavranova Duh Sa Sekirom hrabro ulazi u Crnu močvaru, u samo carstvo crne Jaske! Može li ta zlokobna močvara zastrašiti Duha Sa Sekirom?

  U originalnom broju: Na strani 3 do 55, okončana je prethodna avantura. Na stranama 56 do 130, "Veštica u crnoj močvari".

  *Ovaj broj je pisao Nolitin otac Boneli senior (6. od 9).
  *Gianlugi koristi svoju već korišćenu temu iz Teksa, veštica Jaska je veštica Zenda koja želi da njezin sin postane poglavica! (ZS 556/558 "Poruka Ta-Hu-Naha"), i koristi viđene motive iz Ferijeve priče "Leteći čovek", kao što su naselje na drveću i Indijance patuljastog rasta, koje će on koristiti i u sledećoj priči "Ples sekire"!
  *Čiko dobiva nadimak od Urona – Mali Čovek Sa Velikim Trbuhom!
  *Naslov "Carstvo crne Jaske" je kombinacija originalnog naslova i imena veštice.
  *Priča je objavljena u Ex. 42 od 37 do 98 strane, i Ex. 43 do 37 strane.
  *Naslovi striscia su: Veštica iz Crne močvare, Darkov kraj, U Jaskinom gnezdu, Zadnje proročanstvo.

  Ovo je jedna pomalo horor pustolovina, gde je osnova priče ,moćna' veštica u crnoj močvari. Gianluigi je preuzeo neke motive od Ferijevog "Letećeg čoveka", poput naselja na drveću, i nestanka ljudi. Uz to postavio je osnovu za svoju priču o veštici Zendi (napisana za serijal Teksa Vilera), koja svog sina želi videti na čelu plemena.
  Zanimljiva priča koja ima razliku od ostalih priča. Likovi nisu crno-beli već ispod spoljašnosti skrivaju svoje potresne priče. Četvoro negativnih likova žrtve su sudbine i pogrešnog biranja. Dugi Nož, nesuđeni poglavica Gavrana je i Jaskin potajni sin. Orik je sluga, zaštitnik i jedini prijatelj stare veštice, koji opravdava njena dela banalnim razlogom, time što je živela težak život pa zaslužuje nešto bolje. Dark je crni gavran, koji je oči i uši Jaske. Na kraju sama Jaska je opsesivna starica, koja želi povratiti svoju davnu oduzetu čast i pravo da njen sin bude poglavica. Jedini izlaz za stalnu zabludu i opsesiju jeste, tragičan kraj aktera...
  Po scenaruju za ovu priču Zagor je nasilniji i grublji prema svojem simpatičnom debelom prijatelju. A simpatični debeljko se pretvorio u neverovatnu lenštinu i izelicu, na veoma negativan način. Gianluigi je tako počeo menjati karakteristike likova. Veliku ulogu u priči igra i sama Crna močvara, kao mračno mesto koje će postati grob mnogima. No, kakva je ta voda i kakvu faunu sadrži nije opisano. Ukratko, uz nekolicinu već klasičnih gafova, relativno poboljšanje u odnosu na ranije priče...

Strane iz broja 527. ZS-a, koji je objavljen pod naslovom 'Carstvo crne Jaske':

   

Indijanski zakon (Or. 9)