Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

Z A G O R

  Prvi susret Zagora sa baronom Rakosijem nije bio objavljen u Z. Seriji ili LMS-u. Razlog za to nije poznat, ali je postojala mogućnost za to kada je se ovaj lik po drugi put pojavio u brojevima 611, 612 i 613. No niko se nije setio da to uradi. Tako da je prošlo prilično vremena sve dok nije objavila ova priča u drugim izdanjima. Tada je mogao da se pročita uvod za sve borbe Zagora protiv vampira. Svaka nova borba bila je sa sve više dinamičnosti, ali i morbidnosti, tako da je poslednji susret sa Rakosijem, bila prava horor priča. U ovoj prvoj priči baron se boji krsta koji je Čiko priručno napravio, a u poslednjoj se ne boji ni osvećenog krsta, jer uspeva da ovlada onima koji ga nose. Takođe doktorova ćerka Alina, skoro da potpuno liči na Prišilu iz priče ,Kuća užasa', ali je njena suprotnost po karakteru.

  Broj 85 izdat je jula 1972. godine, a ponovljen je oktobra 1991.
  Teskoba

  Priča i scenario: Gvido Nolita - Crtež i naslov: Galieno Feri

  Na zahtjev prijatelja Boba Parkmana, Zagor i Čiko odlučuju da pod lažnim imenom, prate njegovog sina Alberta. Njemu je to prvi karavan sa pionirima kojim on upravlja zamenjujući oca. No, putovanje u Fairmont ima mnoga iznenađenja: Neki od članova karavana su pronađeni mrtvi sa dva mala traga ujeda na njihovm vratu. Nekakav užas vreba u čudnim kolima koja su došla iz Evrope u pratnji tri misteriozna mađara?

Sve strane iz brojeva 85 - 87 koji su objavljeni pod naslovom;
'Teskoba' (85), 'Zagor protiv vampira' (86) i 'Tragična zora' (87):

   

Teskoba (Or. 85)

  Broj 86 izdat je avgusta 1972. godine, a ponovljen je novembra 1991.
  Zagor protiv Vampira

  Priča i scenario: Gvido Nolitta - Crtež i naslov: Galieno Feri

  Zagor, Čiko i Albert Parkman su gosti baruna Bele Rakosija. Ali mladi Parkman nakon prve noći oseća veliku slabost. Iz noći u noć on sve više slabi, dok u isto vreme postaje i žrtva strašne noćne more.
  Čiko otkriva da baron ima neshvatljivi strah od belog luka, a osim toga niko ga nikad nije video po danu? To će pobuditi sumnju kod doktora Metrevelića, koji Zagoru otkriva istinu o mogućem počiniocu ubistava!

   

Zagor protiv vampira (Or. 86)

  Broj 87 izdat je septembra 1972. godine, a ponovljen je novembra 1991.
  Tragična zora

  Priča i scenario: Gvido Nolita - Crtež i naslov: Galieno Feri

  Rakosi je zbacio masku! Baron je vampir, neumrli, koji spava po danu a hrani se ljudskom krvlju noću. Zagor mu se suprostavlja, što je nerealno, jer vampir ima nadljudsku snagu, a gospodar Darkvuda verovatno može stradati. Ali, noć je pri kraju i sviće nova zora...

  U originalnom broju: Na strani 3 - 29, kraj ove avanture.

 

   

Tragična zora (Or. 87)