Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Broj 300 izašao je jula 1990. godine.
  Trka sedam strela

  Tekst i scenario: M. Tonineli   - Boja: L. Bataglia
  Crtež i naslov: Galieno Feri

  Originalni broj 100, objavljen je u Z. S.kao broj 312. Naslov ,Džimi Gitara' bio je redovan broj, odnosno - osim naslovne, ostale strane nisu bile u boji. Nakon nekoliko godina sledi jubilarni broj 200, koji je objavljen kao vanredni broj ili specijalno izdanje u boji i to u velikom formatu. Jubilarni 300-ti broj nije bio objavljen u vreme kada su još uvek postojala izdanja u Zlatnoj Seriji. Trebalo je proći više vremena dok je ovaj broj bio izdat i preveden tako da se može čitati na prostorima bivše Jugoslavije.

  Kada umre dobar poglavica, kao što je to bio ,Medved koji hoda', na njegovo mesto potrebno je da dođe sposoban ratnik koji bi nastavio da vodi pleme na način kako je to činio njegov predhodnik. Ali ako ima više kandidata onda izbor za najboljeg zavisi od običaja plemena. Za pleme Hidatsa taj izbor se svodi na odmeravanje snage i spretnosti (veštine) kroz dvoboj koji oni nazivaju ,Trka sedam strela'!
  Ovaj dvoboj odlučuje o tome ko će biti dostojan da nasledi hrabrog poglavicu. No hrabrost nije odlika koja krasi učesnike u turniru. Samo kukavica može biti spreman na razne podlosti kojima bi se poslužio kako bi za sebe olakšao ishod predstojeće borbe. ,Tri pogotka' je spreman da se njima služi, što govori o njegovom karakteru a i tome kakav bi on bio poglavica. I pored svoje velike snage on nije siguran da na pošten način može nadvladati protivnika koji nosi ime ,Sivi soko'. Zato je spreman da se uortači sa gorima od sebe, pa je sa njima napravio dogovor o tome da ne biraju sredstva ni način na koji će da spreče njegovog protivkandidata da učestvuje u turniru.
  Ortaci sa kojima se udružio uspevaju da naprave nesreću sa kojom misle da će sprečiti Sivog sokola da se nadmeće u dvoboju. No i pored ozbiljne povrede noge Sivi soko se ne predaje lako. On je smislio način na koji je uspeo da nađe ratnika koji će ga zameniti. Ovaj izbor pao je na ,Duha sa sekirom' koji je jedini i bio sposoban da se nosi ne samo sa preprekama koje spadaju u ,Trku sedam strela', nego i sa mnogo opasnijim zasedama koje će napraviti ortaci njegovog protivnika.

  Tristoti broj koji je izašao u serijalu o Zagoru ne razlikuje se dosta od mnogih ranijih epizoda, osim po tome što je bio u boji. Ipak za priču koja je stala na stotinak strana može se reći da je solidno urađena. Nema nekog dužeg uvoda kakav je uobičajen za redovne epizode, pa se već na samom početku kreće sa akcijom koja će biti prikazana u ovih stotinak strana. Po tome se može reći da je Tonineli napravio solidnu priču za jubilarni broj. Kvalitet ove priče sigurno je da zavisi i od autora crteža, a kako je to bio F. Galieno koji je jedan od najboljih autora, onda je ova priča sa kvalitetnim crtežom imala realni priliku da se prikaže u dobrom izdanju.

   

Trka sedam strela

Sve strane iz broja 300. koji je objavljen pod naslovom 'Trka sedam strela':

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98