Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Z A G O R

  Broj 200 izašao je marta 1982. godine, a ponovljen je avgusta 1996-e.
  Prokleto blago

  Tekst i scenario: Tiziano Sclavi
  Crteži i naslov: Galieno Feri

  Brod ,Otkriće' isplovio je iz Port - Smauta 18. februara 1753 godine, noseći zlatni tovar Engleskim kolonijama u novom svetu. Smatralo se da je Džems Holbruk kapetan ,Otkrića' masakrirao veći deo posade da bi se dokopao tovara zlata. No, prolazi kometa koja kvari njegov plan: Od toga dana brod je misteriozno nestao. Posle mnogo godina Diging Bil želi pronaći brod i blago na njemu. On najpre uključuje Čika u potragu za brodom i blagom, no zabrinut za svog prijatelja njih prati i Zagor. Predstoji novi prolazak komete, a Bil veruje da će se brod tada pojaviti. Ali legenda kaže da će kometa takođe doneti "neopisiv užas"!

  Originalni broj 100, u Zlatnoj seriji objavljen kao broj 312.
,Džimi Gitara' bio je redovan broj, odnosno - osim naslovne, ostale strane nisu bile u boji. Sledeći jubilarni broj 200, objavljen je kao vanredni broj ili specijalno izdanje u boji i to u velikom formatu.
  Iako u tom izdanju na trećoj strani piše da je tekst uradio G. Nolita ipak priču je osmislio Tiziano Sclavi, što se i vidi po načinu prikazivanja natprirodnog fenomena. Iako kroz priču pokušava logično da se objasni mnogo toga što nije moguće prirodno da se dogodi, ipak sve je to uklopljeno u priču više radi razonode nego li što je realno objašnjeno ono što dogodilo sa posadom nestalog broda. Tako je nastala kratka priča sa dužim uvodom gde se Čiko pod nagovorom Diging Bila uputio da traži nestalo blago.
  Ne nalazeći Čika u njihovoj kolibi Zagor je bio zabrinut, pa odmah kreće da prati tragove. Sustiže svoje prijatelje taman na vreme da ih izbavi od smrti koju su im namenili dvojica pohlepnih pratilaca profesora Flekera. No to je bila mala opasnost u odnosu na ono što će Zagor u toku te noći preživeti na brodu za koji nije verovao da će se pojaviti, dok oni koji su u to verovali nisu bili u stanju to i da vide. Za njih je možda bolje što je bilo tako inače, imali bi priliku se sretnu sa oživelom posadom broda koji su nestali zajedno sa njime pre više od pedeset godina.
  "Iz tame večne noći, iz vrtloga smrti, vratili su se mornari ,Otkrića' koje je pobio kapetan Holbruk." Ovo je citat koji se nalazi na 85-oj strani, a koji po stilu oslikava Sklavija.

   

Prokleto blago

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98