Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia
Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 

Naslov: Smrtna kazna
Broj: Originalni broj 17 sa naslovom ,Condanna a morte' (Smrtna kazna), u Z. Seriji broj 30. objavljen je kao; ,Specijalna misija'.

Original broj 17 izašao je decembra 1966, a ponovljen je oktombra 1987 godine.
  Specijalna misija

  Priča i scenario: Gvido Nolita
  Crteži: Feri Galijeno - Mario Cubbino   Naslov: Feri Galijeno

  Vojska angažuje Zagora za njihovu misiju. No kada je u vojsci arogantan i glup oficir onda ona nikada ne može uspeti u toj misiji. Jedan od tih oficira je poručnik Kruk, koji želi izgraditi vojni objekat (utvrđenje) na mestu koje nije pogodno za to. On ne mari što sa time preusmerava stada bizona, pa zbog toga izaziva gnev plemena Šauni (Shawnee), Čeroki i drugih. Zagor je svestan toga i zato želi da izbegne masakr, pa je prinuđen da nešto sam preduzme!
  Isto tako, odmah nakon toga, Duh sa sekirom mora da kazni, štetočinu koji je poznat kao gospodin Dixon, a u stvari je razoran ucenjivač.

  U originalnom broju: od 3. do stranice 57, kraj avanture (Nolita - Feri). Na strani od 57. do 114, "Raiders of the Mountain" (Nolita - Cubino - Feri). Na strani od 115 do 130, "Zmijsko gnezdo" (Nolita - Feri).

  Po redosledu izlaženja ,Dnevnik' je prvo objavio broj 17 pod naslovom ,Specijalna misija' ZS. br. 30, pa ubrzo i predhodni broj (16) ,Vrata straha' u LMS-u br. 78. Ipak u originalnom izdanju je bilo mnogo više strana (130), nego što su one bile objavljene u izdanju ,Dnevnika', gde su ove priče imale oko 70-tak strana.

 

   

Smrtna kazna - Specijalna misija

Preuzimanje svih strana