Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

 
  DUH SA SEKIROM (ZA-GOR TE-NEY) je često bio najčitaniji lik iz sveta STRIPA.

Zato ove strane mogu svakog da podsete na vreme, kada su strip izdanja sa njegovim avanturama, bila više ili manje deo zabave.

 

DIV DOBRA PROTIV ZLA     NIKOLA VUKOV - Fejsbuk     OSVETA     ORAO I DUH     KRUG ŽIVOTA

    DUH NA GRANAMA     DUH JAČI OD ČELIKA       DUH KOJI LETI       DIV DOBRA       DUH JAK KAO STENA

      DUH JE REČ       DUH IZ ŠUME       DIVOVI

                     

 

  Kratak opis svih naslova (brojeva) u originalnom izdanju

Naslovne strane do broja 552   Sve naslovne strane do broja 581 (Dec. 2013)

Naslovi originala ZLATNA SERIJA LUNOV M. STRIP SPECIJALI

  Strip na internetu jeste elektronski oblik stripa. Ovo je bitan medij, tako da strip na papiru na ovaj način doživljava veću ekspanziju. Možda nije svejedno da li je nacrtan pa skeniran ili je nacrtan nekim softverom. Ali kako god shvatili, strip na internetu jeste strip i sa ovim medijem oživljava na poseban način. Tako da je ovaj sajt namenjen za popularizaciju devete umetnosti. Zato se na sajtu nalazi veći broj skeniranih besplatnih stripova, ili romana za čitanje.

Za-gor-te-nej je izmišljeno ime koje se ne može naći u nijednom dijalektu indijanaca na tlu Amerike. Ipak prvi autori su to preveli kao ,Šumski duh sa sekirom', a to je kasnije skraćeno na ,Duh sa sekirom'.

Od kada se pojavio na prostorima bivše Yugoslavije

  ZAGOR je bio jedan od najčitanijih i najtraženijih likova iz sveta Stripa.
Ovaj lik je na svim prostorima bio prilično praćen u mnogim avanturama koje su za njega osmislili njegovi autori.

  Davne 1968 godine počelo je da izlazi izdanje koje dugi niz godina (skoro tri decenije), nosi naziv ,Zlatna serija'. Već prvi broj po žanru nagovestio je vestern priče, ali je tokom vremena bilo preplitanja svih vrsta i podvrsta žanra. Ubrzo nakon početka ove serije pokrenuta je druga serija koja nosi naziv ,Lunov magnus strip'. U prvo vreme izlazila su 4 broja u zlatnoj seriji (jedan nedeljno), a dva u LMS-u, pa je između njih narasla razlika od oko 100 brojeva, koja se potom održavala kada se i LMS izjednačio po periodu izlaženja. Među likovima koji su po brojnosti, u početku obeležili obe serije, a kasnije više zlatnu seriju, svakako su Teks Viler i Zagor.

       

  Zagor je ime i lik koji je nastao u vreme kada se sreću dva mlada autora koji se anagažuju u svetu stripa za italijansku izdavačku kuću Boneli. Negde u periodu 1960. godine sreću se Serđo Boneli (Sergio Bonelli), mladi scenarist i sin Đanluiđi Bonelija (Gianluigi Bonellija) i Galieno Feri (Gallieno Ferri), mladi i perspektivni crtač. Tada među njima nastaje prijateljstvo koje prelazi i u poslovnu saradnju. Tada u toku 1961. godine nastaje lik jedinstvenog imena, a to je Zagor. Zapravo radi se o skraćenici od Za-gor Te-nay, što na dijalektu Anglokina treba da znači "Šumski - Duh sa sekirom". Zapravo, ovo ime nema nikakve veze sa stvarnim dijalektom nijedne grupe indijanaca, na tlu obe Amerike.
  Sergio Boneli koji svoje radove potpisuje kao Gvido Nolita, prvobitno je izabrao ime Ajax, po poznatom heroju iz grčkih mitova! Oružje ovog junaka bilo je velika sekira, za koju se moraju koristiti obe ruke, sa kojom se on borio u svakoj borbi. Sekira je ostala kao znatno manje oružje za novog junaka, ali je ime odbačeno.

       

  Posle prvih iskustava, Nolita je odlučio da sa ,Zagorom' započne novu temu koja će se postepano usavršavati, a najviše uskladiti sa ukusima i željama čitalaca. Biće to ličnost kreirana prema želji tadašnje publike, ubačena u klasični vestern sa nizom neuobičajenih elemanata, koji ponekad izgledaju teško spojivi, ali koje publika prihvata. Zagor je Noliti pružio priliku da ostvari plan koji je skicirao, o stvaranju serije karaktera i komičnih ličnosti koje obrazuju svet a odražavaju radost, bol humor ,malih i običnih' ljudi.
  Feri G. pošto je uvideo da Bonelijev strip od ,Teksa' do ,Malog rendžera' kod čitalaca ima veliko interesovanje, odlučuje da se upozna sa izdavačem. Boneli ne želi da propusti priliku i svoj tim saradnika ojača jednim vrednim talentom. Dolazi do susreta Ferija i Nolite, i tada je rođen Zagor. Ličnost je kreirana za stolom kao i Čiko, pošto su pregledane mnoge skice i diskutovane generalne linije. U samom početku autori su imali jasne ideje. Želja im je bila da stvore ličnost koja će steći naklonost mlađih, ali istovremeno neće skliznuti u infatilizam već će sadržati sve elemente tipične za avanturističku priču, obogaćenu sastojcima uzetim iz drugih žanrova. Odlike ta strategije su; ironija, groteska, brzi geg, koji su u Feriju našli savršenog izvođača. Njegov crtež na sredini između ozbiljnih i komičnih tonova, kao stvoran je da grafički predstavi Nolitine ideje.

  Žanrovski početak novog lika i njegovih avantura najpre je bio zasnovan na klasičnom vesternu, pre svega sa dosta indijanaca u svakoj od tih prvih priča. To se moglo i podrazumevati za ono vreme, tako da je u to vreme Teks Viler bio znatno popularniji kao lik, za koga je pre svega osnova bio vestern. No to se vremenom umnogome promenilo u korist Zagora. Jednostavni razlog za to šro je ovaj lik vremenom obuhvato sve žanrovske oblike koji se (uz veliki niz brojeva) između sebe prepliću. Tako se na kreiranju novih avantura uvećavao broj autora radeći ovaj lik, a koji su uglavnom bili angažovani ili specijalizovani za jedan lik čiju seriju su radili. Uz angažovanje brojnih autora nastalo je mnogo brojeva u kojima su zastupljeni pustolovina i akcija, zatim je bilo dosta elemenata horora, kriminalistike, a često i najviše fantastike.
  Inspirisani nekim strip junacima (kao što jeTarzan), Sergio Bonelli i Gallieno Ferri stvorili su lik atletskog izgleda, velikih fizičkih sposobnosti i prepoznatljivog kostima. Iako nije skrivao svoje lice, Zagor je po kostimu koji nosi možda ne isti, ali ipak je sličan gomili američkih super heroja.
  Vreme za koje se može reći da se odvijaju ove pustolovine je prva polovina 19. veka. Mogao bi to da bude period između 1820. i 1860. godine. No kasnije odnosno u novijim izdanjima ovaj period ili godine se može znatno pomerati i mnogo više razvući. S jedne strane ove krajnje godine moraju se pomerati na više, iz prostog razloga što se često koriste puške repertirke u mnogim epizodama, a one nisi bile u masovnoj proizvodnji čak ni u vreme građanskog rata. Jedino revolver, koji Zagor koristi, oslikan da po izgledu liči na ,Mornarički kolt', mogao je biti korišten neznatno pre građanskog rata. No to su detalji o kojima autori nisu mnogo vodili računa, a to su još manje mogli znati njihovi čitaoci koji su po pravilu uvek znatno mlađi, pa i nisu upoznati sa istorijom usavršavanja i proizvodnje oružja.

  Mesto na kojem se događaju prve avanture bilo je područje Severne Amerike. Osnovni predeo i mesto gde je obično bio početak radnje bio je Darkvud (Darkwood). To je po mnogo čemu izmišljena šuma (po mnogo čemu više izgleda kao prašuma), koja je po lokaciji smeštena na području Severne Amerike u blizini Velikih jezera i Kanade. U ovoj šumi Zagor je odrastao da bi tokom vremena njegov dom bio smešten u kolibi na malenom ostrvu u Darkvudskoj močvari, a ona je okružena živim peskom koji drži na odstojanju mnoge nezvane goste! No Darkvud osim močvare i šume predstavlja dosta veliki predeo u kojem postoje mnoga indijanska plemena kao i vojna utvrđenja, traperske kolibe i manji gradovi u kojima žive pretežno belci. Između njih uvek postoji mogućnost da dođe do sukoba, naročito kada se u to umešaju pohlepni i bolesni ljudi koji iz lične koristi izazivaju nemire. Zagor se trudi da između njih uspostavi ravnotežu kako bi postojalo međusobno razumevanje. No to ne može lako da opstane bez sukoba ili većih problema sa izgubljenim životima i razaranjem, a retko se to postiže na miran način i bez nepotrebnih žrtava.
  Tokom vremena kako se povećavao broj autora, avanture koje oni osmišlaju, sve se više udaljavaju od teritorije Darkvuda. Zbog toga Zagor često kreće na daleka putovanja i ostavlja Darkvud daleko iza svojih leđa. A najčešće su povod za to bili pozivi prijatelja na koje se on odaziva da bi im pomogao. Zbog toga je ,Duh sa sekirom' proputovao skoro celu Severnu Ameriku, posetio je Artik, Grenland, Škotsku, Karibe, čak je stigao i u Afriku. Navodi se da bi u narednom periodu trebalo da se nađe na tlu starog kontinenta, pa prema tome bi trebalo da poseti i Italiju kao svoju pravu i originalnu domovinu, po svojim tvorcima, (naravno u nekoj od svojih avantura).

Nastavak na sledećoj strani

  Ovo je pregled poznatog lika iz sveta stripa koji je imao velikog uticaja u razonodi mladih.
Većina njih, su vremenom stasali u (ne baš mnogo) ozbiljne ljude.
Za one koji imaju primedbe ili bolja mišljenja, sa kojima želite nešto da dopunite ili korigujete,
možete da se javite na sledeću internet adresu:

vukonik@gmail.com

  Ukoliko vas ove strane vraćaju u neko bolje i bezbrižnije vreme, sigurno ćete se više puta vratiti na njih da ih pogledate. Sa time svakako ćete imati iskustvo više u sagledavanju istorije i izgradnje određenih avantura koje su vremenom smenjivale kroz uticaj različitih autora.

Za sve koji posvete svoju pažnju ovom sajtu, pozdrav od autora sajta:

 
Pravdu svakome on želi da donese,
za to je spreman, veliku žrtvu da podnese.
Svako zlo u korenu satire,
Duh je on i bez sekire.